Szkoła Praw Człowieka HR Lab 

Szkoła Praw Człowieka HR Lab

Helsińska Fundacja Praw Człowieka tworzy nową edukacyjną przestrzeń dla młodych ludzi zaangażowanych w obronę praw człowieka i budowę społeczeństwa obywatelskiego.  

 

Nowe wyzwania 

W ostatnich latach prawa człowieka przeżywają kryzys. Stopniowe zaostrzenie autorytarnych tendencji wśród rządów na całym świecie oraz rosnący wpływ wielkiego biznesu zagrażają ludziom angażującym się w działania na rzecz społeczeństwa, a niekiedy kwestionują nawet samą ideę praw człowieka. Rozwój technologii i przeniesienie się dużych obszarów życia do wirtualnej rzeczywistości i powstające w wyniku tego luki w ochronie praw człowieka tylko temu sprzyjają.  

Nowe możliwości 

Presja wywierana w ten sposób na społeczeństwo zmusza obrońców praw człowieka i aktywistów do pomysłowości i elastyczności. Coraz częściej zdarza się przecież, że próby powiększenia kontroli nad społeczeństwem podejmowane przez autorytarne rządy obracają się przeciwko władzy i są później wykorzystywane przez aktywistów do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Podobnie zresztą jak cyniczne próby manipulacji podejmowane przez wielki biznes dla zwiększenia zysków kończą się kampaniami społecznymi i odwróceniem tendencji braku poszanowania dla ludzi i środowiska. 

Nowe pokolenie 

Coraz więcej młodych ludzi na całym świecie angażuje się w rozwój swoich społeczeństw z pełną świadomością tego, że mają wpływ na otaczający ich świat. Nawet jeśli oznacza to tylko ich najbliższe otoczenie. Dla młodych prawa człowieka w coraz mniejszym stopniu są ideą. Prawa człowieka, nawet jeśli nie są nazywane tak wprost, stają się codziennością nowego pokolenia.