Contribute 1% of your tax and support our ideas 

Wystarczy, że podczas rocznego rozliczenia PIT podasz nasz numer KRS 00000 35831 oraz obliczysz i wpiszesz kwotę 1% podatku.

Twoje wsparcie to nasze konkretne działania. Co robimy dzięki Twojej pomocy?