Polityka narkotykowa 

W Polsce potrzeba dekryminalizacji posiadania substancji psychoaktywnych na własny użytek. Statystyki dowodzą, że prohibicyjna polityka narkotykowa nie zmniejsza znacząco poziomu  uzależnień. Prowadzi za to do zwiększenia marginalizacji, kryminalizując osoby, które nie stanowią zagrożenia społecznego, odciąga uwagę policji od poważnej przestępczości i ma negatywne skutki dla zdrowia publicznego. Dlatego w ślad za praktykami innych państw, w Polsce zamiast karać należy rozwijać zakorzenioną w idei praw człowieka politykę opartą na filozofii redukcji szkód, a więc działania mające na celu zmniejszanie negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych przyjmowania substancji psychoaktywnych. Polskie ustawodawstwo powinno poprzez dekryminalizację chronić osoby używające substancji psychoaktywnych przed brutalnością policji oraz zapobiegać sytuacji, gdy obawa przed konsekwencjami prawnymi wynikającymi z posiadania narkotyków, powstrzymuje je przed zgłaszaniem się po wsparcie lub pomoc medyczną. Obecne regulacje stoją bowiem nieraz w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy naukowej, konstytucyjnym prawem do ochrony zdrowia, czy zasadą proporcjonalności kary. HFPC monitoruje zmiany w polskim ustawodawstwie, gromadzi opinie eksperckie i  informacje na temat najlepszych praktyk w krajach UE oraz wspiera działania na rzecz racjonalizacji polityki narkotykowej na poziomie ONZ. . W 2022 roku Fundacja została członkiem sieci współpracy International Drug Policy Consortium.