Szkolenie w Warszawie: Identyfikacja ofiar tortur w świetle Protokołu Stambulskiego  

06.03.2023
Fundusze Norweskie
Szkolenie w Warszawie: Identyfikacja ofiar tortur w świetle Protokołu Stambulskiego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie „Identyfikacja ofiar tortur w świetle Protokołu Stambulskiego”, które odbędzie się w dniach 27-29.03 w Warszawie. Szkolenie organizowane jest współpracy z UNHCR, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć z Krakowa oraz IRCT International Rehabilitation Council for Torture Victims.

Szkolenie poświęcone jest tematowi identyfikacji ofiar tortur i postępowania z nimi oraz dokumentowania zaistniałych obrażeń dla celów dowodowych. Szkolenie prowadzone będzie przez międzynarodowych specjalistów prezentujących wielostronne ujęcie tematu - prawne, medyczne i psychologiczne aspekty zagadnienia. 

Na szkolenie zapraszamy: 

  • psychologów pracujących z osobami, ubiegającymi się o ochronę międzynarodową  

  • personel medyczny mający kontakt z osobami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową  

  • urzędników wydających decyzje oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej  

Podczas szkolenia zostaną przekazane informacje związane z poprawnym zdefiniowaniem tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania, regulacjami prawnymi dotyczącymi zakazu tortur, a także z mechanizmami kontrolnymi ustanowionymi w tym zakresie. 

Podczas szkolenia szczególna uwaga zostanie skupiona na specyfice pracy i kontaktu z uchodźcami i migrantami, którzy doświadczyli przemocy spowodowanej przez tortury. 

Szkolenie poprowadzą Eksperci i Ekspertki z  IRCT International Rehabilitation Council for Torture Victims  - Đorđe Alempijević, Roberto Frifrini, Dr Lilla Hárdi, Maeva Réné-Barry. 

Osoby prowadzące podzielą się z uczestnikami własnym doświadczeniem w zakresie poprawnej identyfikacji ofiary tortur, właściwego przeprowadzenia rozmowy z taką osobą oraz odpowiedniego udokumentowania ustaleń. 

Informacje organizacyjne: 

Udział  w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie rozpoczynamy 27.03 przed południem, zakończenie przewidziane jest po lunchu w dniu 29.03. Podczas szkolenia zapewniamy 2 noclegi oraz pełne wyżywienie. Nie zwracamy kosztów dojazdu na do ośrodka szkoleniowego.  

Zgłoszenia: 

By wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza

Szkolenie jest realizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka  w ramach projektu „Bezpieczny Dom” (NMF/PA18/003), który jest dofinansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt jest realizowany razem z przedstawicielstwem UNHCR w Polsce oraz Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.