Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

30.12.2022
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Zdj. Robert Łukaszewicz

Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach, której podstawowym celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2018/1860 w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. 

Przepisy te regulują zasady przepływu między państwami członkowskimi informacji na temat decyzji nakazujących powrót, wydawanych w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w tych państwach bez podstawy prawnej. Projekt zawiera również propozycje, które wykraczają poza ten cel i zmieniają – niestety na niekorzyść – sytuację prawną cudzoziemców pozostających w procedurze powrotowej. Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytycznie ocenia te zmiany, a swoje uwagi przedstawiła w opiniach skierowanych do Marszałek Sejmu i Przewodniczącego sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.