KRRiT: jak jest, jak być powinno? Debata HFPC 

25.01.2024
Edukacja
KRRiT: jak jest, jak być powinno? Debata HFPC

OBEJRZYJ NAGRANIE DEBATY

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma pełnić rolę bezstronnego i niezależnego regulatora, który – jak stanowi Konstytucja – „stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji”. KRRiT powinna mieć również zagwarantowany udział w procedurze powoływania i odwoływania osób zasiadających we władzach mediów publicznych, co podkreślił Trybunał Konstytucyjny w słynnym już wyroku z 13 grudnia 2016 r.  

Rzeczywistość istotnie odbiega jednak od powyższych założeń. KRRiT została całkowicie pozbawiona wpływu na obsadę kierownictwa mediów publicznych nowelizacją ustawy przyjętą 30 grudnia 2015 r. Mimo wspomnianego wyroku TK z 13 grudnia 2016 r., stan ten utrzymuje się do dzisiaj.  

Przez ostatnie lata uwagę opinii publicznej przykuwały również kontrowersyjne działania KRRiT i jej Przewodniczącego, odnoszące się do nadawców prywatnych, w szczególności niektóre przypadki nakładania kar opartego na wątpliwych podstawach oraz przewlekłość postępowań w sprawie koncesji wybranych stacji – tych, które były krytyczne wobec obozu rządzącego. Nie mniejsze kontrowersje budził brak reakcji tego organu na nieprawidłowości w funkcjonowaniu mediów publicznych.  

Działania nowego rządu, który w grudniu 2023 r. dokonał zmian we władzach spółek mediów publicznych w oparciu o przepisy prawa handlowego – i następstwa tych decyzji – na nowo ożywiły dyskusje o roli KRRiT. 

Jak przywrócić KRRiT właściwą jej rolę – i jak powinna ona wyglądać? Czy uda się wyciągnąć wnioski z dotychczasowej praktyki funkcjonowania tego organu? Jak zagwarantować, by rzeczywiście pełnił on funkcję bezstronnego i niezależnego regulatora, strażnika wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiofonii i telewizji?  

W dyskusji wezmą udział: 

  • dr Dominika Bychawska-Siniarska, Prague Civil Society Center; 

  • prof. Tadeusz Kowalski, członek KRRiT, Uniwersytet Warszawski; 

  • Jan Dworak, były przewodniczący KRRiT, były prezes TVP; 

  • Konrad Siemaszko, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 

Rozmowę poprowadzi dr Anna Wójcik, Archiwum Osiatyńskiego.

Debatę można będzie obejrzeć 29 stycznia 2024 r. o 16:00 na profilu HFPC na Facebooku: LINK DO WYDARZENIA


Debata organizowana jest w ramach projektu „Wzmacnianie ochrony wolności mediów – monitoring i edukacja”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich.