Praktyka stosowania europejskiego nakazu aresztowania w Polsce jako państwie wydającym 

Praktyka stosowania europejskiego nakazu aresztowania w Polsce jako państwie wydającym
Категория публикации:
Рапорт
Дата публикации:
2018
Автор / авторы:
opracowanie zbiorowe

Europejski nakaz aresztowania – praktyka stosowania oraz wpływ na życie osób ściganych i ich rodzin

Europejski nakaz aresztowania (ENA) został wprowadzony do polskiego wymiaru sprawiedliwości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Dane z lat 2005-2013 pokazują Polskę jako „lidera” wśród państw wydających ENA. Niektórzy autorzy przypisują ten „sukces” zasadzie legalizmu, silnie zakorzenionej w polskim proceduralnym prawie karnym.