Biznes, niezawisłość sądów i praworządność 

Biznes, niezawisłość sądów i praworządność
Категория публикации:
Рапорт
Дата публикации:
2021
Автор / авторы:
Małgorzata Szuleka, Maciej Kalisz, Kristie Bluett

Zagrożenia dla biznesu i inwestycji zagranicznych w Polsce. Niezawisłość sądów i praworządność pod znakiem zapytania

W raporcie wskazano, że wystawiając niektóre organy, takie jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa i prokuratura, na większe wpływy polityczne, a także przyjmując niektóre ustawy (np. o przepadku mienia), rządząca większość spowodowała szereg zagrożeń dla biznesu i inwestycji zagranicznych w Polsce. Należą do nich m.in. ryzyko wydawania motywowanych politycznie orzeczeń w sprawach cywilnych lub gospodarczych, brak pewności prawnej orzeczeń wydawanych przez sędziów nominowanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa czy też występowanie motywowanych politycznie postępowań karnych przeciwko przedsiębiorcom.

Raport jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.