Политика конфиденциальности 

Polityka prywatności

1.1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie https://www.hfhr.pl/ jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka siedzibą w  Warszawie (00-490) przy ul. Wiejska 16, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000035831.
 2. Fundacja automatycznie gromadzi następujące dane o użytkownikach – adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Te dane są pozyskiwane jedynie po to, by właściwie funkcjonowała strona hfhr.pl. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Fundację w żadnym innym celu. Informacje takie służą jedynie analizie i weryfikacji działania strony internetowej. Informacje o numerach IP Fundacja wykorzystuje również w celach technicznych – ma to zapewnić niezawodne działanie strony www.hfhr.pl
 3. W celu realizacji usługi newsletter za pośrednictwem serwisu Fundacja wymaga podania przez użytkownika adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie oznacza rezygnację z zapisania się na usługę newslettera. Podane przez użytkowników dane kontaktowe (adres e-mail) są przetwarzane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wyłącznie w celu regularnego przesyłania zamówionego newslettera.
 4. Odbiorcom newslettera przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o  ochronie danych osobowych.
 7. Fundacja informuje, że serwis zawiera odnośniki/linki do innych stron www. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

1.2. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Dane Użytkowników będą przekazywane do innych podmiotów wyłącznie w zakresie, w jakim jest to wymagane do zrealizowania usługi – zapisu na newsletter, dokonania płatności przez system wpłat elektronicznych.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej. 
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie w zakresie, w jakim jest to wymagane do zrealizowania usługi – zapisu na newsletter, dokonania płatności przez system wpłat elektronicznych.

1.3. Polityka „cookies”

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w  postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach HFHR, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ .
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. (a po 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
 3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:
 5. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny
 6. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji
 7. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.
 8. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z  żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Mogą państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 10. Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem hfhr[@]hfhr.pl.